sobota, 28 lutego 2009

Szczygieł – Carduelis carduelis

Długość ciała 12,5 – 14 cm. Waga 15-18 g.

Samce i samice niemal identycznie ubarwione.Czerwona maska u samców sięga za oko a u samic zaledwie dochodzi do oka


Jesienią spotyka się większe stada liczące nawet po kilkaset osobników. Zimą widuje się małe stadka .Uważa się, że w niektóre zimy zalatują do nas nieco większe szczygły podgatunku syberyjskiego.


Gniazda szczygła można znaleźć w wysokich tujach, gęstych i wysokich jałowcach a także w koronach starych kasztanów lub akacji. Należą do najpiękniejszych ptasich gniazd. Są niezwykle kunsztownie utkane , od zewnątrz pokryte jasnymi porostkamia w środku wysłane sierścią, włosem a czasem kilkoma delikatnymi piórkami.Po zakończeniu lęgu można gniazdo szczygła odszukać i zabrać., gdyż ptaki śpiewające nie wykorzystują swoich gniazd ponownie.


Roskosz


poniedziałek, 23 lutego 2009

Dzwoniec – Carduelis chloris


Samce są wyraźniej zielone i mają jaskrawiej żółte pióra na ogonie i skrzydłach .Dzwońce licznie zasiedlają niemal wszystkie typy siedlisk parkowo – leśnych .

Dzwońce przystępują do lęgów jako jedne z pierwszych. W kwietniu i maju można dostrzec loty godowe samców . Przelatują z drzewa na drzewo śpiewając i szeroko rozpościerając skrzydła – przypomina to lot motyla.


Gniazda dzwońców ukryte jest w gąszczu iglastych krzewów, młodych świerków i jałowców, w żywopłotach a także w lipach , akacjach, głogach.

Pokarm dzwońców składa się głównie z nasion i pączków oraz części owoców i roślin.
Wczesną wiosną ważnym składnikiem diety są nasiona sosen i świerków.
Jeżeli do karmnika zimą wysypiemy nasiona słonecznika to wcześniej czy później pojawią się dzwońce.Dawniej dzwońce trzymano w klatkach , gdyż łatwo się oswajają , a nawet rozmnażają .Legalnie hodowane w klatkach: białe, szare, łaciate i żółte.Mazurek – Passer montanus

Długość ciała 13,5 – 14,5 cm. Waga ciała 22-25 g.Samice na oko nie różnią się od samców .
Mazurki zwane są wróblami polnymi lub wiejskimi.

Po prawej mazurek a po lewej wróbel.


Samice na oko nie różnią się od samców .Mazurki w przeciwieństwie do wróbli koczują po rozległej okolicy tworząć olbrzymie , liczące po 1000 szt. osobników stada .
Gniazduje w dziuplach, budkach lęgowych, pod dachówkami lub innymi szczelinami domów.
Odżywiają się w czasie lęgów owadami a poza sezonem zjadają drobne nasiona polnych chwastów i resztki zbóż.
Zarówno u wróbli jak i u mazurków występuje jesienna aktywność płciowa. Po skończeniu pierzenia niektóre młode osobniki łączą się w pary i zajmują przyszłe rewiry lęgowe.W razie ostrej zimy mazurki porzucają swoje rewiry i przyłączają się do okolicznych stad by razem szukać pokarmu.


Trzcina
Mój pies


Kawka – Corvus monedula


Długość ciała 30-33 cm. Waga 200-250 g.
Samice i samce nie różnią się prawie.
Młode osobniki mają niebieskie tęczówki, matowe upierzenie i brakuje im siwego nalotu na karku.

Kawki pierwotnie zamieszkiwały w dziuplach starych drzew i szczelin skalnych.
Po II wojnie światowej zaczęły przenosić się do miast. Miasta w wyniku działań wojennych wyglądały jak skalne rumowiska.
Dzięki inteligencji kawki bardzo dobrze nauczyły się korzystać z pokarmów jakie dostarczał im człowiek.


Wzrost liczebności kawek trwał do lat 70-tych. W latach 80 nastąpił spadek liczebności a przyczyny nie można jednoznacznie zdefiniować.
Proces wycofywania się kawek z miast będzie następował wraz z przebudową i zastępowaniem kamienic wieżowcami.Z braku miejsc do gniazdowania Kawki potrafią zaadoptować gniazda gawronów jak również dziuple w wierzbach głowiastych.


W sezonie lęgowym kawki żywią się owadami, larwami i sporadycznie pisklęta innych ptaków czy drobne gryzonie.

W okresie jesienno-zimowym dieta kawek staje się wegetariańska.Kawki miejskie zjadają wszystko , co uda im się znaleźć ( na śmietnikach czy wysypiskach)

Modraszka – Parus caeruleus

Długość ciała 11-12 cm. Masa ciała 11-14 g.
Samce są intensywniej niebieskie na głowie i pokrywach skrzydłowych.Młodociane sikorki przed pierwszym pierzeniem mają żółte policzki.


Młodociane sikorki przed pierwszym pierzeniem mają żółte policzki.
Modraszki gniazdują w dziuplach. Ich gniazdo przypomina gniazdo bogatki jednak więcej w nim ptasiego puchu i piór.Pisklęta opuszczają gniazdo w wieku 18 tygodni.


Chętnie odwiedzają nasze karmniki. Chociaż są mniejsze od bogatek to potrafią je przegonić.

Niestety modraszki , podobnie jak bogatki budują gniazda w rurkach ogrodzeniowych i często młode nie potrafią opuścić takiej dziupli. Jak zauważymy , że sikory wnoszą pokarm do rurki , a przez kilka dni podloty nie mogą wyjść głośno nawołując to musimy im pomóc.
Wpuszczamy sznurek do dna rurki i przywiązujemy go do siatki lub rurki. Inny sposób to włożyć do rurki witkę z wierzby płaczącej i wtedy maluchy jak po drabinie opuszczą gniazdo.Dobrze jest też w takiej sytuacji zatkać rurkę by ponownie taka sytuacja się nie powtórzyła i powiesić w pobliżu budkę lęgową .

Borsuki


KaliłówDrohiczyn
Serpelice